Home / Why Tochka Wifi

Why Tochka Wifi

Easy to use with
high signal quality

Reasonable price

Usage guarantee

Cover all continents
in Russia

Features

  • ระบบสัญญาณของ Tochka Wifi เป็นเครือข่ายหลักโทรศัพท์ของประเทศรัสเซียโดยเฉพาะ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของสัญญาณ
  • Data จำนวนการใช้งานเยอะมากที่สุด ระบบสัญญาณที่เสถียรที่สุด ครอบคลุมทุกภูมิภาคมากที่สุด จึงมีความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดใช้บริการ Roaming จากประเทศไทย
  • เงินไม่รั่วไหล ควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สอบถามอัตราการใช้งานอย่างสะดวก
  • มีศูนย์บริการภายใต้ระบบโทรศัพท์ทั่วประเทศรัสเซีย
  • รับประกันการใช้งานได้จริง หากพบปัญหา สามารถรับเงินคืนได้สูงสุด 100% + ค่าบริการจัดส่งคืน
  • ความเร็วสูงสุด 4G LTE
  • รองรับ LTE/FDD (800/1800/2600 Mhz), UMTS (900/2100 Mhz) และ GSM (900/1800 Mhz)
  • รองรับการเชื่อมต่อแบบ WiFi ได้พร้อมกัน 5 เครื่อง
  • Battery ขนาด 2300 mAh เล่นได้นานถึง 6-8 ชม. (สามารถชาร์จกับแบตสำรองได้)
  • รองรับ Windows XP/Vista/7/8 และ Mac OS

How to Use